واکسن

امروز نینی حالش بده ...

تب کرده چون واکسن زده ...

خانوم دکتر توی مطب به دست اون آمپول زده ...

مامان زری رو دست اون یه حوله داغ می ذاره ....

شب که می شه با یه اتو دوباره گرمش می کنه ....

نی نی کوچولو این کارا رو دوست نداره, غر می زنه ...

انگار داره با نق و نوق داد سر دکتر می زنه ....

نمی دونه که دکترم مثل مامان مهربونه ...

اگه که آمپول می زنه, فکر سلامت اونه ...

/ 1 نظر / 33 بازدید