بستری مجدد

سلام

پاکان و نیکان عزیز ما دوباره زردی گرفتن و بستری شدن و ما همچنان محتاج دعای شما عزیزان هستیم ...

/ 1 نظر / 30 بازدید
ر ت ت س

پس این دکترا چه غلطی میکنن؟ دارویی؟ چیزی؟